drukuj 2021-12-23

„Pracownik kadrowo-płacowy z modułem obsługi komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)” w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (VII)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2

drukuj 2021-12-22

Wyjaśnienia w związku z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: usługa szkoleniowa „Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL (BASE)”

drukuj 2021-12-20

„Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL (BASE)” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2021-12-14

„Kosmetyczka” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2021-12-09

„Spawanie metodą MAG, MIG” w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (VII)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2

drukuj 2021-12-09

„Kelner-barman” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2021-12-07

„Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2021-12-07

„Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl. III” w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (VII)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2

drukuj 2021-11-12

Wyjaśnienia w związku z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie”

drukuj 2021-11-05

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie”