drukuj 2021-07-13

„Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” realizowanego w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (VII)”, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa.

drukuj 2021-07-09

„Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)” realizowanego w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (VII)”, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa

drukuj 2021-07-06

"Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (wszystkie typy kl. III)" realizowanego w ramach projektu "Nowy start-lepsze jutro (VII)”, Oś Priorytet 9 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa.

drukuj 2021-06-28

"Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (wszystkie typy kl. III)" realizowanego w ramach projektu "Nowy start-lepsze jutro (VII)”, Oś Priorytet 9 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa.

drukuj 2021-06-15

"Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2021-05-20

"Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. - maj 2021 r.

drukuj 2021-05-19

„Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych wszystkich klas” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. - maj 2021 r.

drukuj 2021-04-19

„Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych wszystkich klas” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. - kwiecień 2021 r.

drukuj 2021-03-19

„Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl. III” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2021-03-18

„Operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.