Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 6
Data utworzenia: 2021-12-14 11:48:44
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-08 14:28:48
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

„Kosmetyczka” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Informacja o kwocie.pdf 2021-12-23 10:09:51 185 KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-14 11:48:44 97,1 KB
swz.pdf 2021-12-14 11:48:44 8,73 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-12-14 11:48:44 1,03 MB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 158 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-12-14 11:48:44 3,29 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 147 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 158 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 159 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 158 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 158 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 160 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 159 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 150 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-12-14 11:48:44 148 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf 2021-12-23 13:38:45 194 KB
oswiadczenie.pdf 2022-01-17 14:06:50 198 KB
wniosek.pdf 2022-01-17 14:06:50 348 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kosmetyczka.pdf 2022-02-10 11:46:00 196 KB
ogłoszenie o wyniku postępowania Kosmetyczka.pdf 2022-03-08 14:28:48 73,1 KB