drukuj 2013-12-22

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń biurowych Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz wyposażenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

drukuj 2013-12-22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

drukuj 2013-12-22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rola pracowników kluczowych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników

drukuj 2013-12-22

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu drukującego oraz niszczarek do płyt CD/DVD dla Powiatowego Urzędu Pracy

drukuj 2013-12-22

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń biurowych Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz wyposażenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

drukuj 2013-12-22

Przetarg nieograniczony dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu drukującego oraz niszczarek do płyt CD/DVD

drukuj 2013-12-22

Ogłoszenie o zamówieniu szkolenie szolenie „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”