drukuj 2022-11-08

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie"

drukuj 2022-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2022-03-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Magazynier z uprawnieniami na wózki jezdniowe” realizowanego w ramach projektu pt.: "Nowy start-lepsze jutro (VII)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2.

drukuj 2022-03-22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)” realizowanego w ramach projektu pt.: "Nowy start-lepsze jutro (VII)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2.

drukuj 2022-03-21

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Podstawy rachunkowości z obsługą komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2022-03-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL (BASE)” realizowanego w ramach projektu pt.: "Nowy start-lepsze jutro (VII)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2.

drukuj 2022-02-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Brukarz z obsługą zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2022-02-23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl. III” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

drukuj 2022-02-21

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Kucharz” realizowanego w ramach projektu pt.: „Nowy start-lepsze jutro (VII)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2.

drukuj 2022-02-07

„Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl. III” z egzaminem państwowym realizowanym w ramach projektu pt.: „Nowy start-lepsze jutro (VII)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2.