Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 6
Data utworzenia: 2021-12-09 12:14:17
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-01-26 15:20:38
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

„Spawanie metodą MAG, MIG” w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (VII)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-09 12:14:17 106 KB
SWZ.pdf 2021-12-09 12:14:17 8,81 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-12-09 12:14:17 1,06 MB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 258 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-12-09 12:14:17 3,32 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 243 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 245 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 245 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 245 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 244 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 252 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 247 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 254 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 244 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-12-09 12:14:17 243 KB
Informacja o kwocie Spawanie.pdf 2021-12-20 10:17:14 182 KB
Informacja z otwarcia ofert Spawanie.pdf 2021-12-20 12:55:09 187 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2022-01-05 12:46:29 208 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Spawanie metodą MAG, MIG.pdf 2022-01-26 15:20:38 75,3 KB