Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 6
Data utworzenia: 2021-12-09 11:38:34
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-08 14:30:52
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

„Kelner-barman” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-09 11:38:34 106 KB
SWZ.pdf 2021-12-09 11:38:34 8,69 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-12-09 11:38:34 952 KB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 158 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-12-09 11:38:34 3,29 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 147 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 158 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 159 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 286 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 158 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 160 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 159 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 150 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-12-09 11:38:34 148 KB
Informacja o kwocie Kelner-barman.pdf 2021-12-20 10:15:57 181 KB
Informacja z otwarcia ofert Kelner barman.pdf 2021-12-20 12:54:02 215 KB
oswiadczenie.pdf 2022-01-14 14:53:35 198 KB
wniosek_kursor.pdf 2022-01-14 14:53:35 349 KB
wniosek_ZDZ.pdf 2022-01-14 14:53:35 348 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2022-02-07 09:45:46 234 KB
ogłoszenie o wyniku postępowania Kelner - barman.pdf 2022-03-08 14:30:52 70,8 KB