Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 4
Data utworzenia: 2021-12-07 14:37:07
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-01-13 12:57:04
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

„Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl. III” w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (VII)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-07 14:37:07 107 KB
SWZ.pdf 2021-12-07 14:37:07 8,82 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-12-07 14:37:07 1,09 MB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 265 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-12-07 14:37:07 3,46 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 243 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 245 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 245 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 245 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 244 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 252 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 247 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 254 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 244 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-12-07 14:37:07 243 KB
Informacja o kwocie_operator koparkoładowarki.pdf 2021-12-16 10:15:28 187 KB
Informacja z otwarcia ofert_operator koparkoładowarki.pdf 2021-12-16 13:12:18 248 KB
unieważnienie.pdf 2022-01-13 12:57:04 395 KB