Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 5
Data utworzenia: 2021-12-20 12:01:10
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-01 12:45:41
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

„Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL (BASE)” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-20 12:01:10 104 KB
swz.pdf 2021-12-20 12:01:10 8,51 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-12-20 12:01:10 974 KB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 158 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-12-20 12:01:10 3,27 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 147 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 158 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 159 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 158 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 158 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 160 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 159 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 150 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-12-20 12:01:10 148 KB
Informacja o kwocie.pdf 2021-12-29 10:20:14 189 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf 2021-12-29 14:12:47 296 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_kurs komputerowy.pdf 2022-01-27 12:44:51 441 KB
ogloszenie o wyniku postepowania.pdf 2022-03-01 12:45:41 70,7 KB