Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 6
Data utworzenia: 2021-12-07 15:14:03
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-02-09 15:18:49
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

„Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E” w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-07 15:14:03 108 KB
SWZ.pdf 2021-12-07 15:14:03 8,7 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-12-07 15:14:03 1,02 MB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 159 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-12-07 15:14:03 3,28 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 147 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 158 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 158 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 158 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 158 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 159 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 159 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 149 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-12-07 15:14:03 147 KB
Informacja o kwocie_prawo jazdy.pdf 2021-12-16 10:16:32 193 KB
Informacja z otwarcia ofert_prawo jazdy.pdf 2021-12-16 13:13:23 232 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2021-12-23 08:29:35 341 KB
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf 2022-02-09 15:18:49 75,9 KB