drukuj 2013-12-22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych

drukuj 2013-12-22

Unieważnienie postępowania OA.381.8.2012 na świadczenie usług pocztowych do 50g i powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

drukuj 2013-12-22

Świadczenie usług pocztowych do 50g i powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

drukuj 2013-12-22

Unieważnienie postępowania OA.381.7.2012 na świadczenie usług pocztowych do 50g i powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

drukuj 2013-12-22

Świadczenie usług pocztowych do 50g i powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

drukuj 2013-12-22

Organizacja dwóch szkoleń grupowych zamkniętych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach projektu pt. „Urząd bez granic”

drukuj 2013-12-22

Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie