drukuj 2018-11-28

Wyjaśnienia w związku z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie”

drukuj 2018-11-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE pn.„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie”

drukuj 2018-09-21

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na szkolenie - Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl.III

drukuj 2018-09-18

SPRZEDAWCA z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL(BASE)

drukuj 2018-09-05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na szkolenie ""Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl. III"

drukuj 2018-09-05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)"

drukuj 2018-08-28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na szkolenie KOSMETYCZKA w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm(IV)” realizowanym w ramach PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1