drukuj 2023-12-04

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Brukarz z obsługą zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

drukuj 2023-11-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

drukuj 2023-11-15

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

drukuj 2023-11-14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Sprzedawca z certyfikatem ECDL (BASE) oraz z logistyką sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

drukuj 2023-11-13

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Brukarz z obsługą zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

drukuj 2023-09-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych z modułem przydomowych oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

drukuj 2023-08-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

drukuj 2023-08-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Spawanie metodą MIG, MAG, TIG” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

drukuj 2023-08-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych z modułem przydomowych oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

drukuj 2023-08-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.