Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 6
Data utworzenia: 2021-12-23 11:48:56
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-08 14:26:19
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

„Pracownik kadrowo-płacowy z modułem obsługi komputera w ramach certyfikatu ECDL (BASE)” w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (VII)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-12-23 11:48:56 106 KB
SWZ.pdf 2021-12-23 11:48:56 8,72 MB
załacznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-12-23 11:48:56 3,12 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-12-23 11:48:56 1,05 MB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 251 KB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 243 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 245 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 245 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 245 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 244 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 252 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 247 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 247 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 244 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-12-23 11:48:56 243 KB
Informacja o kwocie.pdf 2022-01-03 10:12:54 144 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf 2022-01-03 13:09:32 231 KB
zawiadomienie o wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2022-01-27 13:47:05 547 KB
o wyniku postępowania pracownik kadr płacowy.pdf 2022-03-08 14:26:19 73,4 KB