Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 5
Data utworzenia: 2022-03-18 15:12:25
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-05-19 11:59:22
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL (BASE)” realizowanego w ramach projektu pt.: "Nowy start-lepsze jutro (VII)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie o zamówieniu kurs komputerowy.pdf 2022-03-18 15:12:25 99,7 KB
SWZ.pdf 2022-03-18 15:12:25 460 KB
zał 1.docx 2022-03-18 15:12:25 250 KB
zał. 2.docx 2022-03-18 15:12:25 246 KB
zał. 3.docx 2022-03-18 15:12:25 223 KB
zał. 4.docx 2022-03-18 15:12:25 243 KB
zał. 5.docx 2022-03-18 15:12:25 244 KB
zał. 6.docx 2022-03-18 15:12:25 245 KB
zał. 7.docx 2022-03-18 15:12:25 244 KB
zał. 8.docx 2022-03-18 15:12:25 244 KB
zał. 9.docx 2022-03-18 15:12:25 247 KB
zał. 10.docx 2022-03-18 15:12:25 430 KB
zał. 11.docx 2022-03-18 15:12:25 244 KB
Informacja o kwocie.pdf 2022-03-29 10:13:49 141 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf 2022-03-29 12:35:13 225 KB
zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty.pdf 2022-04-14 09:06:14 746 KB
ogłoszenie o wyniku postępowania Kurs komputerowy.pdf 2022-05-19 11:59:22 76,5 KB