drukuj 2022-02-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Brukarz z obsługą zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogloszenie o zamowieniu.pdf 2022-02-25 10:52:04 108 KB pobierz
swz.pdf 2022-02-25 10:52:04 534 KB pobierz
zał. 1.docx 2022-02-25 10:52:04 295 KB pobierz
zał. 2.docx 2022-02-25 10:52:04 155 KB pobierz
zał. 3.docx 2022-02-25 10:52:04 170 KB pobierz
zał. 4.docx 2022-02-25 10:52:04 158 KB pobierz
zał. 5.docx 2022-02-25 10:52:04 157 KB pobierz
zał. 6.docx 2022-02-25 10:52:04 287 KB pobierz
zał. 7.docx 2022-02-25 10:52:04 150 KB pobierz
zał. 8.docx 2022-02-25 10:52:04 160 KB pobierz
zał. 9.docx 2022-02-25 10:52:04 289 KB pobierz
zał. 10.docx 2022-02-25 10:52:04 430 KB pobierz
zał. 11.docx 2022-02-25 10:52:04 157 KB pobierz
informacja o kwocie.pdf 2022-03-08 10:10:39 145 KB pobierz
Informacja z otwarcia ofert.pdf 2022-03-08 12:28:45 166 KB pobierz
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2022-03-18 13:20:30 406 KB pobierz
ogłoszenie o wyniku brukarz.pdf 2022-05-19 11:52:04 73,6 KB pobierz
Data utworzenia:
2022-02-25 10:52:04
Autor:
Klasura Andrzej
Data modyfikacji:
2022-05-19 11:52:04
Zmodyfikował:
Klasura Andrzej
Liczba wyświetleń:
182
Wersja: