Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 6
Data utworzenia: 2022-02-23 11:33:43
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-05-19 11:57:39
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkolenia pod nazwą: „Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl. III” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogloszenie o zamowieniu.pdf 2022-02-23 11:33:43 105 KB
swz.pdf 2022-02-23 11:33:43 5,68 MB
zał. 1.docx 2022-02-23 11:33:43 158 KB
zał. 2.docx 2022-02-23 11:33:43 155 KB
zał. 3.docx 2022-02-23 11:33:43 170 KB
zał. 5.docx 2022-02-23 11:33:43 157 KB
zał. 6.docx 2022-02-23 11:33:43 287 KB
zał. 7.docx 2022-02-23 11:33:43 150 KB
zał. 8.docx 2022-02-23 11:33:43 160 KB
zał. 9.docx 2022-02-23 11:33:43 160 KB
zał. 10.docx 2022-02-23 11:33:43 430 KB
zał. 11.docx 2022-02-23 11:33:43 157 KB
zał. 4.docx 2022-02-23 11:33:43 287 KB
informacja o kwocie.pdf 2022-03-04 10:12:01 237 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf 2022-03-04 11:58:59 215 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2022-03-30 12:29:59 373 KB
ogłoszenie o wyniku postępowania operator koparkoładowarki.pdf 2022-05-19 11:57:39 71,6 KB