drukuj 2021-02-03

MiniPortal - Urzędu Zamówień Publicznych zapewniający komunikację pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Platforma Zamówień Publicznych dostępna pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Data utworzenia:
2021-02-03 10:58:42
Autor:
Klasura Andrzej
Data modyfikacji:
2021-02-03 11:39:18
Zmodyfikował:
Klasura Andrzej
Liczba wyświetleń:
372
Wersja: