drukuj 2013-11-29

Tryb działania PUP w Chełmie

Tryb działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie utworzone są następujące komórki organizacyjne:

 Działy:
Dział Rejestracji i Świadczeń
Dział Usług Rynku Pracy
Dział Instrumentów Rynku Pracy
Dział Finansowo Księgowy
Dział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr

Samodzielne stanowiska:
Samodzielne stanowisko – Radca Prawny

 

 

Szczegółowy zakres
działania komórek organizacyjnych

 

Kierownika Działu Rejestracji i Świadczeń:

Ewa Jasińska– pok. 71

Do zakresu zadań Działu Rejestracji i Świadczeń należy: więcej


Kierownik Działu Usług Rynku Pracy

Regina Półkośnik – pok. 360

Do zakresu zadań Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń należy: więcej

 


Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy:

Monika Nawrocka – pok. 173

Do zakresu zadań Działu Instrumentów Rynku Pracy należy: więcej

 


Dział Finansowo Księgowy

Główny Księgowy – Anna Lewkowicz – pok. 168a
Do zakresu zadań Działu Finansowo Księgowego należy: więcej

 


Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr

Elżbieta Kawecka-Iwan – pok. 164

Do zakresu zadań Działu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr należy: więcej

 


Radca Prawny

Grażyna Taras

Do zakresu zadań podstawowych samodzielnego stanowiska pracy - radca prawny należy realizacja postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn.zm. ), a w szczególności:

1. prowadzenie spraw w imieniu dyrektora Urzędu przed organami wymiaru sprawiedliwości,

2.      obsługa prawna Urzędu,

3.  informowanie dyrektora Urzędu i kierowników działów o zmianach w przepisach prawa dotyczących działalności PUP.

 

Data utworzenia:
2013-11-29 09:29:33
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2017-11-15 14:27:10
Zmodyfikował:
Szychiewicz Leszek
Liczba wyświetleń:
272
Wersja: