drukuj 2021-03-18

„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Ogłoszenie.pdf 2021-03-18 11:51:25 92,3 KB pobierz
SWZ.pdf 2021-03-18 11:51:25 6,67 MB pobierz
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-03-18 11:51:25 908 KB pobierz
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 157 KB pobierz
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-03-18 11:51:25 2,73 MB pobierz
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 147 KB pobierz
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 158 KB pobierz
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 286 KB pobierz
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 151 KB pobierz
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 150 KB pobierz
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 150 KB pobierz
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 152 KB pobierz
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 151 KB pobierz
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 149 KB pobierz
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 154 KB pobierz
Informacja o kwocie.pdf 2021-03-30 10:04:51 132 KB pobierz
informacja z otwarcia ofert.pdf 2021-03-30 13:55:27 179 KB pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2021-04-06 12:08:02 404 KB pobierz
ogłoszenie o wyniku postępowania_Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.pdf 2021-05-21 11:48:57 67,4 KB pobierz
Data utworzenia:
2021-03-18 11:51:25
Autor:
Klasura Andrzej
Data modyfikacji:
2022-03-10 11:54:07
Zmodyfikował:
Szychiewicz Leszek
Liczba wyświetleń:
72
Wersja: