Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 5
Data utworzenia: 2021-03-18 11:51:25
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-10 11:54:07
Zmodyfikował(a): Szychiewicz Leszek

„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Ogłoszenie.pdf 2021-03-18 11:51:25 92,3 KB
SWZ.pdf 2021-03-18 11:51:25 6,67 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-03-18 11:51:25 908 KB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 157 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-03-18 11:51:25 2,73 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 147 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 286 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 151 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 150 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 150 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 152 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 151 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 149 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-03-18 11:51:25 154 KB
Informacja o kwocie.pdf 2021-03-30 10:04:51 132 KB
informacja z otwarcia ofert.pdf 2021-03-30 13:55:27 179 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2021-04-06 12:08:02 404 KB
ogłoszenie o wyniku postępowania_Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.pdf 2021-05-21 11:48:57 67,4 KB