drukuj 2018-08-28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na szkolenie KOSMETYCZKA w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm(IV)” realizowanym w ramach PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

Data utworzenia:
2018-08-28 13:20:45
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2018-08-28 13:23:50
Zmodyfikował:
Szychiewicz Leszek
Liczba wyświetleń:
12
Wersja: