drukuj 2021-03-17

"Pracownik kadrowo-płacowy z kursem komputerowym ECDL (BASE)” realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Ogłoszenie.pdf 2021-03-17 13:16:03 92,7 KB pobierz
SWZ.pdf 2021-03-17 13:16:03 5,56 MB pobierz
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-03-17 13:16:03 889 KB pobierz
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 157 KB pobierz
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-03-17 13:16:03 2,32 MB pobierz
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 147 KB pobierz
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 286 KB pobierz
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 157 KB pobierz
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 151 KB pobierz
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 150 KB pobierz
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 150 KB pobierz
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 152 KB pobierz
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 151 KB pobierz
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 149 KB pobierz
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-03-17 13:16:03 147 KB pobierz
Informacja o kwocie - kadry płace.pdf 2021-03-29 10:04:23 170 KB pobierz
Informacja z otwarcia ofert.pdf 2021-03-29 14:27:21 183 KB pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2021-04-01 13:03:09 356 KB pobierz
ogłoszenie o wyniku postępowania_Pracownik kadrowo-płacowy z kursem komputerowym ECDL (BASE).pdf 2021-05-21 12:45:44 69 KB pobierz
Data utworzenia:
2021-03-17 13:16:03
Autor:
Klasura Andrzej
Data modyfikacji:
2022-03-10 11:50:25
Zmodyfikował:
Szychiewicz Leszek
Liczba wyświetleń:
103
Wersja: