drukuj 2017-12-12

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi pocztowe

                                                                                                           Chełm, dnia 12  grudnia 2017r.

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

 

             Działając na podstawie  art.138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017r.poz.1579)  ,   Zamawiający  - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie  informuje, że zawarł  umowę   na świadczenie usług pocztowych.   

Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy:

Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,                      

00- 940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

 

                                                                                                        /- w podpisie-/

                                                                                                     p.o. DYREKTORA

                                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                         w Chełmie

                                                                                                         Barbara Gil

 

Data utworzenia:
2017-12-12 10:29:17
Autor:
Klasura Andrzej
Data modyfikacji:
2017-12-12 10:32:06
Zmodyfikował:
Klasura Andrzej
Liczba wyświetleń:
10
Wersja: