drukuj 2017-11-29

Informacja o wykonawcach , którzy złożyli oferty na ogłoszone postępowanie: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie”

OA.381.3.2017.MŚ                                                                                    Chełm, dn.  29 listopada 2017r.

 

 

         Informacja o wykonawcach , którzy złożyli oferty na ogłoszone postępowanie: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie”

 

           Zamawiający informuje, że do dnia 27 listopada 2017r. do godz.10:00 wpłynęła jedna oferta na realizację przedmiotowego zamówienia:

 

Poczta Polska Spółka Akcyjna                                                                           
ul.Rodziny Hiszpańskich 8                                                                                            
00-940 Warszawa

 

Cena oferty :  185 613,20 zł

Kryteria pozacenowe:

Liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na umowę o pracę,   w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31 październik 2017r. – TAK

Liczba placówek obsługi klienta znajdujących się na terenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy    w Chełmie – TAK

Termin wykonania zamówienia : 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki  płatności zawarte w ofercie: 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego

 

 

                                                                                                        /- w podpisie-/

                                                                                                     p.o. DYREKTORA

                                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                         w Chełmie

                                                                                                         Barbara Gil

 

Data utworzenia:
2017-11-29 09:41:12
Autor:
Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji:
2017-11-29 09:42:59
Zmodyfikował:
Szychiewicz Leszek
Liczba wyświetleń:
5
Wersja: