Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 1
Data utworzenia: 2013-11-29 09:32:46
Autor: Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji: 2013-11-29 09:32:46
Zmodyfikował(a):

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencję przyjmuje kancelaria, rejestrując ją ilościowo w rejestrze kancelaryjnym

Po zarejestrowaniu korespondencja przekazywana jest dyrektorowi PUP lub jego zastępcy do przejrzenia i wydania dyspozycji do załatwienia wg właściwości kierownikom działów.
Kierownicy działów przekazują korespondencję pracownikom, do których należy załatwienie spraw w podstawowym wymiarze.


Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności.


Każdą sprawę załatwia się odrębnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.


Pismo odbiorcy można doręczyć jako przesyłkę listową, przekazać faksem, lub teleksem lub dalekopisem lub pocztą elektroniczną. Można też przekazać na nośniku informatycznym wysłanym przesyłką listową.


Sprawy mogą być załatwiane:

tymczasowo – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

ostatecznie – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do istoty (merytorycznie) albo w inni sposób kończy sprawę w danej instancji