Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 6
Data utworzenia: 2013-11-29 09:29:33
Autor: Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji: 2022-10-28 13:52:20
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

Tryb działania PUP w Chełmie

Tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie utworzone są następujące komórki organizacyjne:

 Działy:
Dział Rejestracji i Świadczeń
Dział Usług Rynku Pracy
Dział Instrumentów Rynku Pracy
Dział Finansowo Księgowy
Dział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr