Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 6
Data utworzenia: 2021-02-23 14:15:27
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-10 11:48:00
Zmodyfikował(a): Szychiewicz Leszek

„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie.pdf 2021-02-23 14:15:27 88,1 KB
SWZ.pdf 2021-02-23 14:15:27 6,53 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-02-23 14:15:27 891 KB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 157 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-02-23 14:15:27 2,72 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 155 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 157 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 151 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 150 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 150 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 152 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 151 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 149 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-02-23 14:15:27 154 KB
załacznik nr 6 - po zmianie.docx 2021-02-25 10:56:17 286 KB
zmiana_tresci_swz_technolog.pdf 2021-02-25 10:56:17 481 KB
Informacja o kwocie - technolog.pdf 2021-03-05 10:32:21 96,2 KB
informacja z otwarcia ofert_technolog.pdf 2021-03-08 13:35:06 202 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2021-03-11 12:14:36 193 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 2021-03-25 08:07:06 64,7 KB