Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 7
Data utworzenia: 2021-02-23 11:58:34
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-10 11:45:57
Zmodyfikował(a): Szychiewicz Leszek

„Pracownik kadrowo-płacowy z kursem komputerowym ECDL (BASE)” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie.pdf 2021-02-23 11:58:34 88,5 KB
SWZ.pdf 2021-02-23 11:58:34 6,32 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-02-23 11:58:34 968 KB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 157 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-02-23 11:58:34 2,56 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 147 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 286 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 157 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 151 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 150 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 150 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 152 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 151 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 149 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-02-23 11:58:34 147 KB
załacznik nr 6 - po zmianie.docx 2021-02-25 10:53:11 286 KB
zmiana_tresci_swz_prac_kadro_plac.pdf 2021-02-25 10:53:11 479 KB
Informacja o kwocie - pracownik kadrowo-płacowy.pdf 2021-03-05 10:31:35 96,4 KB
informacja z otwarcia ofert_prac_kadr_plac.pdf 2021-03-08 13:34:00 221 KB
korekta informacji z otwarcia ofert.pdf 2021-03-10 13:17:02 205 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2021-03-12 09:05:44 198 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania kadry- płace.pdf 2021-03-25 09:00:40 67,5 KB