Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 5
Data utworzenia: 2021-02-19 14:11:02
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-10 11:44:52
Zmodyfikował(a): Szychiewicz Leszek

„Operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie.pdf 2021-02-19 14:11:02 87,2 KB
SWZ.pdf 2021-02-19 14:11:02 7,04 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-02-19 14:11:02 663 KB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 160 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-02-19 14:11:02 2,62 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 147 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 158 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 154 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 153 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 153 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 154 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 153 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 151 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-02-19 14:11:02 150 KB
Informacja o kwocie wózki jezdniowe.pdf 2021-03-02 10:23:37 171 KB
Informacja z otwarcia ofert - wózki.pdf 2021-03-03 12:34:00 173 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2021-03-10 13:21:09 195 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 2021-03-31 10:53:39 63,8 KB