Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 5
Data utworzenia: 2021-02-19 11:49:11
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2022-03-10 11:43:31
Zmodyfikował(a): Szychiewicz Leszek

„Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl. III” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ogłoszenie.pdf 2021-02-19 11:49:11 91,6 KB
SWZ.pdf 2021-02-19 11:49:11 7,08 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-02-19 11:49:11 948 KB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 157 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-02-19 11:49:11 2,92 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 147 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 157 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 151 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 150 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 150 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 152 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 151 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 149 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-02-19 11:49:11 147 KB
Informacja o kwocie koparki.pdf 2021-03-02 10:21:45 171 KB
Informacja z otwarcia ofert - koparkoładowarki.pdf 2021-03-03 12:33:39 171 KB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_koparkoladowarka.pdf 2021-03-08 13:39:14 229 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 2021-04-15 10:51:00 67,3 KB