Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 7
Data utworzenia: 2021-02-18 13:01:28
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2021-03-19 13:12:15
Zmodyfikował(a): Klasura Andrzej

Prawo jazdy kat. C z modułem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Ogłoszenie.pdf 2021-02-18 13:01:28 87,2 KB
SWZ.pdf 2021-02-18 13:02:10 7,02 MB
załącznik nr 1 do SWZ.pdf 2021-02-18 13:02:50 905 KB
załącznik nr 2 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 157 KB
załącznik nr 3 do SWZ.pdf 2021-02-18 13:02:50 2,75 MB
załącznik nr 4 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 155 KB
załącznik nr 5 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 158 KB
załącznik nr 6 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 157 KB
załącznik nr 7 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 158 KB
załącznik nr 8 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 157 KB
załącznik nr 9 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 158 KB
załącznik nr 10 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 159 KB
załącznik nr 11 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 158 KB
załącznik nr 12 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 149 KB
załącznik nr 13 do SWZ.docx 2021-02-18 13:02:50 147 KB
Informacja o kwocie.pdf 2021-03-01 12:45:29 97,1 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf 2021-03-02 12:14:47 173 KB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2021-03-05 13:50:51 204 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 2021-03-19 13:12:15 62,8 KB