Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 5
Data utworzenia: 2021-02-03 10:58:42
Autor: Klasura Andrzej
Data modyfikacji: 2021-11-03 13:34:16
Zmodyfikował(a): Szychiewicz Leszek

MiniPortal - Urzędu Zamówień Publicznych zapewniający komunikację pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Platforma Zamówień Publicznych dostępna pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/