Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie


Wersja: 3
Data utworzenia: 2018-08-28 13:20:45
Autor: Szychiewicz Leszek
Data modyfikacji: 2018-08-28 13:34:41
Zmodyfikował(a): Szychiewicz Leszek

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na szkolenie KOSMETYCZKA w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm(IV)” realizowanym w ramach PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1