Ochrona Danych Osobowych

2018-05-28

Klauzula informacyjna dla osob bezrobotnych i poszukują…cych pracy czytaj więcej


Klauzula informacyjna ogólna czytaj więcejZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informujemy o sposobie realizacji tzw. punktu kontaktowego dla interesantów i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących sposobu zapewnienia wykonania praw i obowiązków osób, których dane dotyczą.
 

Nazwa Administratora Danych Osobowych

Adres

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy
w Chełmie (PUP w Chełmie)

Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm


e-mail:
luch@praca.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmie

Adres

Dane kontaktowe

Pani Ewa Fidecka

Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm


e-mail:
iodo@zeto.lublin.pl  

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
5 Ochrona Danych Osobowych 2018-06-06 13:37:56 Szychiewicz Leszek
4 Ochrona Danych Osobowych 2018-06-01 11:49:38 Szychiewicz Leszek
3 Ochrona Danych Osobowych 2018-05-28 10:25:56 Klasura Andrzej
2 Ochrona Danych Osobowych 2018-05-28 10:23:29 Klasura Andrzej
1 2018-05-28 10:21:51 Klasura Andrzej