OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1986 z późn.zm.) Nazwa szkolenia: „ABC Przedsiębiorczości” Źródło finansowania: szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmski i mieście Chełm (IV)” realizowanym w ramach PO WER 2014-2020. Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

2019-01-25

Załączniki

ogloszenie-o-zamowieniu-abc-power-iv.docx 164 KB
zal-1-a.docx 289 KB
zal-2.docx 283 KB
zal-3.docx 282 KB
zal-4.docx 285 KB
zal-5.docx 285 KB
zal-6.docx 285 KB
zal-7.docx 157 KB
zal-8.docx 155 KB
zal-9.docx 284 KB
zal-15.docx 153 KB