OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 1579) Nazwa szkolenia: „Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl.III”Źródło finansowania: szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (IV)” realizowanym w ramach PO WER 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

2018-08-02

Załączniki

zal-15.docx 150 KB
zal-9.docx 153 KB
zal-8.docx 151 KB
zal-7.docx 153 KB
zal-6.docx 153 KB
zal-5.docx 153 KB
zal-4.docx 153 KB
zal-3.docx 150 KB
zal-2.docx 151 KB
zal-1.docx 154 KB
operator.docx 184 KB