1 wersja archiwalna artykułu Ochrona Danych Osobowych

05-28 2018

Dodano Klasura Andrzej godz. 10:05


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1), które stosowane będzie od dnia 25 maja 2018 roku informujemy o sposobie realizacji tzw. punktu kontaktowego dla interesantów i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących sposobu zapewnienia wykonania praw i obowiązków osób, których dane dotyczą.
Informujemy, iż uruchomiliśmy specjalny adres e-mail służący do przesyłania wszystkich wniosków i zapytań związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

 

Nazwa Administratora Danych Osobowych

Adres

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy
w Chełmie (PUP w Chełmie)

Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm


Tel. 81 718 42 16 e-mail:
iodo@zeto.lublin.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmie

Adres

Dane kontaktowe

Pani Ewa Fidecka

Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm


Tel. 81 718 42 16 e-mail:
iodo@zeto.lublin.pl  

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
4 Ochrona Danych Osobowych 2018-06-01 11:49:38 Szychiewicz Leszek 3 Ochrona Danych Osobowych 2018-05-28 10:25:56 Klasura Andrzej 2 Ochrona Danych Osobowych 2018-05-28 10:23:29 Klasura Andrzej 1 2018-05-28 10:21:51 Klasura Andrzej

Przejdź do aktualnego artykułu Ochrona Danych Osobowych